Login:
If you want to use our products - log in to:  
  ICI Journals Master List
  ICI Publishers Panel
  ICI Scientists
  ICI Science Evaluation

Products:
ICI Journals Master List

Register your journal in a scored and prestigious database of scientific journals.

read more
ICI Publishers Panel

A comprehensive system for managing the process of editing tasks in your journal.

read more
ICI Publishing

Your professional journal publisher.

read more
ICI Scientists

Join the global community of scientists and present their achievements.

read more
ICI Science Evaluation

Excellent tool to support management of current projects and to track progress in the evaluation process of the institution.

read more

Spółka

Index Copernicus International istnieje od 1995 roku. Pierwszym obszarem działalności Spółki było wydawanie czasopisma naukowego z zakresu medycyny klinicznej. W 2006 roku po stworzeniu serwisu Index Copernicus™ (IC) w oparciu o algorytmy, metodologię oraz rozwiązania analityczne, objęte ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych, Spółka udostępniła system użytkownikom na całym świecie. Obecnie w IC, który stał się platformą globalnej współpracy naukowej w formie informacyjno-społecznościowego portalu zarejestrowanych jest blisko 300 tys. profili naukowców. Dzięki modułowi IC Scientists, będącemu częścią serwisu Index Copernicus, naukowcy z całego świata reprezentujący branże SMT (Science, Technology, Medicine) mają możliwość publikacji swoich prac naukowych i poddawanie ich ocenie grona pozostałych użytkowników. W 2007 roku Spółka wprowadziła platformę Virtual Research Groups (VRG) zintegrowaną z IC Scientists do wykorzystywania we współpracy z przemysłem farmaceutycznym do prowadzenia badań klinicznych leków w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.