Login:
If you want to use our products - log in to:  
  ICI Journals Master List
  ICI Publishers Panel
  ICI Scientists
  ICI Science Evaluation

Products:
ICI Journals Master List

Register your journal in a scored and prestigious database of scientific journals.

read more
ICI Publishers Panel

A comprehensive system for managing the process of editing tasks in your journal.

read more
ICI Publishing

Your professional journal publisher.

read more
ICI Scientists

Join the global community of scientists and present their achievements.

read more
ICI Science Evaluation

Excellent tool to support management of current projects and to track progress in the evaluation process of the institution.

read more

Informacje o rynku

Finansowy potencjał rynku nauki na świecie jest ogromny. Może on być oszacowany następującymi liczbami: amerykańska National Science Foundation podaje, że w USA wydatkowano w roku 2006 kwotę 323 miliardy USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w roku 2003 kraje azjatyckie wydały sumę 230 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w samych Chinach przyrost nakładów na R&D wyniósł 17mld USD, z 77mld w 2003 do 94mld USD w 2004 roku; w roku 2003, 25 krajów – obecnych członków Unii Europejskiej – wydało łącznie kwotę 210 miliardów USD na prowadzenie prac badawczych (R&D); w Unii Europejskiej w chwili obecnej przewidziane jest wydatkowanie 5% budżetu R&D na infrastrukturę naukową.

Index Copernicus oferuje usługi które zwiększają efektywność wydatkowania pieniędzy na naukę, na prowadzone badania i edukację nowych kadr badaczy. Serwisy oferowane instytucjom naukowym, uniwersytetom i grantodawcom pozwalają również na obiektywny pomiar efektów  prac naukowych w odniesieniu do wkładów finansowych.

W obecnym czasie światowego kryzysu przy ograniczeniu dostępnych środków finansowych efektywne i mierzalne aspekty nakładów na naukę będą stanowić klucz do wyjścia z recesji i utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju na świecie.